پخش کیف

پخش کیف یک فرآیند مهم در توزیع محصولات است که در آن کالاها از مراحل تولید به دست مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شوند. این فرآیند شامل مراحلی از جمله ترتیب، حمل،…